* Hizmetlerimizde Bilimsel Temellere Dayanan Terapi Yöntemlerini Uyguluyoruz..

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Nedir?

“Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise çocuğun kelimeleridir”  - Garry Landreth

Çocuklar, içinde bulundukları gelişim dönemlerine göre sahip oldukları kısıtlı kelime dağarcıkları nedeniyle yaşadıklarını anlamlandırmada ve duygularını ifade etmede zorluk yaşarlar. Bu nedenle çocukların kendilerini en doğal ifade etme yolu oyundur. Bazen çocuklardaki yaşanan sorunların altında yatan duyguyu yakalamakta zorluk çekeriz ve çocuklara nasıl yardım edeceğimizi bilemeyiz. Oyun terapisi, çocuğu anlamamızda, altında yatan sebepleri bulmamızda ve çocuğa yardımcı olmamızda en etkili yöntemdir. İngiliz oyun Terapistleri Derneği oyun terapisini şu şekilde tanımlamıştır:

Oyun terapisi, çocukların davranışlarını düzenlemelerine, benlik algılarını açıklığa kavuşturmalarına ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olan etkili bir terapidir. Oyun terapisinde çocuklar, terapist ile dinamik bir ilişki içine girerler. Bu dinamik ilişki, onların zor ve acı verici deneyimlerini keşfetmelerini , ifade etmelerini ve anlamlandırmalarını sağlar. Oyun terapisi, daha sağlıklı iletişim yolları bulmada, karşılıklı ilişkiler geliştirmede, dayanıklığı artırmada çocuklara yardımcı olur ve duygusal okuryazarlığı geliştirir (www.bapt.info, 2009)

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Nedir?

Çocuk merkezli oyun terapisi davranışsal ve duygusal sorunlar yaşayan çocuklara yardımcı olmayı hedefleyen yönlendirmesiz bir terapi şeklidir. Çocuk merkezli oyun terapisinde temel inanç, çocukların yaşadıkları sorunları çözme, öz-yeterliklerini arttırma konusunda içten gelen bir kapasiteye sahip olduklarıdır. Bu yüzden terapistin asıl amacı çocuğun ritmine göre onu takip etmek ve terapötik ilişkiyi sürdürmek, uygun ortamı hazırlamak ve bazı temel beceriler ile çocuğa eşlik etmektir. Seansı belirli sınırlar çerçevesinde çocuk yönetir, terapist herhangi bir yönlendirmede bulunmaz. Çocuğun dili oyundur,

oyun aracılığı ile terapist çocuğun dünyasına girer ve çocuğa yaşadığı sorunu anlamlandırması, ifade etmesi, kabul etmesi  ve farkındalık kazanması için destek verir. Ayrıca terapi süreci içerisinde ebeveynler ya da bakım veren ile görüşmeler yaparak aileyi sürece dahil eder ve aile bireylerine destek verir, aynı zamanda aileden destek alarak çocuğun sürecine katkı sağlar.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde çocukların, 

 • Duygularını daha iyi anlamaları,
 • İhtiyaçlarının karşılanmasıiçin duygularını ifade etmeleri
 • Problem çözme becerilerinin gelişimi
 • Sorunlu davranışların azalması
 • Çatışmalarla başaçıkmaları ve seslerini duyurmaları
 • Özgüvenlerinin artması
 • Özkontrolün gelişimi hedeflenir.

Oyun,

 • Bir iletişim şeklidir.
 • Deneyimleri yeniden canlandırmanın en güvenli yoludur.
 • Umut yaratır.
 • Stresi azaltır.
 • İlişkiyi geliştirir.
 • Empati geliştirir.

 

Oyun Terapisinde Çocuklar…

Kendilerine saygı duymayı,

Duygularının kabul edilebilir olduğunu,

Duygularını ifade etmekte özgür olduğunu,

Kendi sorumluluklarını kabul etmeyi,

Karşılaştığı sorunlara karşı yaratıcı ve çözüm odaklı yaklaşabilmeyi,

Kendilerini kontrol etmeyi ve yönetmeyi,

Kendilerini oldukları gibi kabul etmeyi,

Tercih etmeyi ve tercihlerinden sorumlu olmayı,

öğrenirler..

 

Oyunun iyileştirici gücüne hayatınızda yer açmanızı dilerim!

©2018 | Gizlilik
İletişim
Plevne Mah. Savaştepe Cad. Çağlar sok. No:16 Net Ofis 2 Daire: 8 kat :3 Altıeylül/ Balıkesir

0(266) 223-0500
0(530) 572-9110
UZMANA SOR?